Mo cau xứ Tiên – doanh nghiệp tạo tác động xã hội

      Ngày 26/7, Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Các Vấn Đề Toàn Cầu Canada (GAC) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) công bố các doanh nghiệp nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của “Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19”. Thành viên Ban Giám Khảo và 3 vườn ươm sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp để hoàn thiện mô hình kinh doanh và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm thích ứng với tình hình COVID-19.
                      Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam
                               Ông Brian Allemekinders _ Trưởng ban hợp tác phát triển- Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.
                                Ông Lê Mạnh Hùng– Cục trưởng, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư
        Hơn 150 doanh nghiệp tạo tác động xã hội khắp Việt Nam đã gửi Thư bày tỏ quan tâm và 29 doanh nghiệp đã được chọn để nhận Gói hỗ trợ với 6 tháng đào tạo 1:1 cùng 100 triệu đồng vốn hạt giống để xây dựng và thử nghiệm mô hình kinh doanh mới. Trong số các doanh nghiệp được lựa chọn, có 20/29 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 4/29 doanh nghiệp do người khuyết tập làm chủ.
          Chúc mừng 29 Doanh nghiệp SIB nhận “Gói hỗ trợ Doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19”. Cùng với sự đồng hành của 3 vườn ươm Bizcare, Wise, và Angle4us trong 6 tháng tiếp theo, hy vọng rằng các sản phẩm và các mô hình kinh doanh mới được thử nghiệm đủ sáng tạo, bền vững, có khả năng mở rộng và phù hợp để thích ứng với những thách thức của đại dịch.
        Mo cau xứ Tiên là một trong 29 doanh nghiệp tạo tác động xã hội được nhận “Gói hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với Covid-19”
Hình ảnh từ UNDP